«Αλσύλλιο αρχαιολόγου Ιωάννη Τραυλού» - Page 8

Φ.229 - Η εκκλησία της Μονής Δαφνίου. Όψη από νότια. 11ος αι. μ.Χ.