«Αλσύλλιο αρχαιολόγου Ιωάννη Τραυλού» - Page 6

ΕΙΚΟΝΕΣ Φ.225- Οροδείκτης της Ιεράς Οδού προς Ελευσίνα, Πλάτος 0,38 μ. 4 ος αι. π. Χ. IG II 2 2624. Επιγραφικό Μουσείο 10186. Φ.226, 227- Ερμαϊκές στήλες της Ιεράς Οδού με πληροφορίες για τις αποστάσεις. Πλάτος 0,26. Μέσα του 2ου αι. μ. Χ. IG II 2 5181-5182.