«Αλσύλλιο αρχαιολόγου Ιωάννη Τραυλού» - Page 16

Φ.243- Απομεινάρια της γέφυρας πάνω από τον ελευσίνιο Κηφισό, όπως τα απεικόνισε ο Carl Rottmann το 1843. Φ.244- Όψη της γέφυρας πάνω από τον ελευσίνιο Κηφισό, μετά την ανασκαφή του 1950.