«Αλσύλλιο αρχαιολόγου Ιωάννη Τραυλού» - Page 15

Φ.241- Τμήμα της Ιεράς Οδού δίπλα στην Ρειτό. Ορατά είναι τα ίχνη του αμαξιτού. Φ.242- Η ρωμαϊκή σαρκοφάγος με το κυνήγι του καλυδώνιου κάπρου. 1,03 x 2,35 μ., Ύψος 1,03 μ. Μουσείο Ελευσίνας 5243.