«Αλσύλλιο αρχαιολόγου Ιωάννη Τραυλού» - Page 12

Φ.235- Τομή λίγο πάνω από το έδαφος, μέσα από το σπήλαιο του Πανός στο Δαφνί. Φ.236- Το εσωτερικό του σπηλαίου του Πανός στο Δαφνί.