«Αλσύλλιο αρχαιολόγου Ιωάννη Τραυλού» - Page 11

Φ.233- Μαρμάρινα περιστέρια, εκ των οποίων το ένα με επιγραφή (IG II 2 4577). Αναθηματικές προσφορές από Ιερό της Αφροδίτης στο Δαφνί. Ύψος 0,20-0,25 μ. Εθνικό Μουσείο 1592-1593. Φ.234- Ευρήματα των ανασκαφών 1891-1892 στο Ιερό της Αφροδίτης.