Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 9

Έπαψε ο πατέρας. Κε παρακολουθούσε μ' εκείνο το απελπισμένο του βλέμμα όσο εγώ αγνοούσα το εγωιστικό μου σφάλμα. Κε κοίταζε, κοίτα