Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 80

Θαι τον είδε. Ν Ρόμας ήταν εκεί και την κοίταζε ανέκφραστος. Ήταν ο πιο όμορφος νέος στην πόλη, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε αλλάξει πάνω του και φαινόταν διαφορετικός. Γξακολουθούσε να είναι όμορφος, αλλά... «Ρόμας, είσαι καλά;» του ψιθύρισε. Γκείνος συνέχισε να την κοιτάζει ανέκφραστος και ξαφνικά κατάλαβε με τρόμο τι ήταν αυτό που είχε αλλάξει πάνω του. «Είναι άσκοπο να γράφει κανείς τεράστια βιβλία αναπτύσσοντας σε 500 σελίδες μια ιδέα που μπορεί κάλλιστα να αποδοθεί σε πέντε λεπτά κουβέντας. Είναι προτιμότερο ν