Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 79

Ρόμας που θεωρούνταν εξαφανισμένοι. Ξροσπάθησε να τρέξει προς το μέρος τους ,όταν μια ομάδα κορακιών μπήκε ανάμεσα τους και δεν την άφησαν να τους πλησιάσει. Μυπνούσε πάντα τρομαγμένη και της έπαιρνε αρκετή ώρα να συνέλθει. Βεν ήξερε πως να εξηγήσει αυτά τα όνειρα. Θαι ανησυχούσε. Αιατί γινόταν όλο και περισσότερο τρομακτικά και της έπαιρνε όλο και περισ