Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 67

Αια κάποιον λόγο είχα την ανάγκη να τα διαβάζω, να τα διαβάζω ξανά και ξανά. Ώπό εκείνα αντλούσα δύναμη και επιμονή. »Κετά τον θάνατο της γιαγιάς μου δεν υπήρχε λόγος να μένω πια στο χωρίο και έτσι γύρισα στην θεία μου. Πτα είκοσι μου είχα μαζέψει αρκετό υλικό και ιδέες και αποφάσισα να αρχίσω να γράφω το πρώτο μου βιβλίο. Κετά από δυο χρόνια ήταν πανέτοιμο. Ρύχη αγαθή έφερε στον δρόμο μου τον κ. Ώλεξίου από τον εκδοτικό οίκο, στον οποίον μέχρι και σήμερα εκδίδω τα βιβλία μου. Κε πίστεψε από την πρώτη στιγμή. Ώυτή είναι η ιστορία μου και η ζωή μου. Λομίζω πως απάντησα στην σημαντικότερη από τις ερωτήσεις σου. Ρώρα ας απαντήσω και στις υπόλοιπες. Ρο πρώτο μου βιβλίο όντως είναι βασισμένο στην ζωή μου. Ιίγοι ήταν οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα μου και που πίστεψαν στο όνειρό μου. Θαι πίστεψέ με δεν χρειάζεται να είναι πολλοί, το σημαντικότερο είναι να σε αγαπάνε και να πιστεύουν σε εσένα όσοι και αν είναι αυτοί. Βεν είχα εύκολη ζωή. Βεν μου κύλησαν όλα ομαλά. Ώλλά ο θεός ανταμείβει όσους το αξίζουν και η τύχη βοηθά τους τολμηρούς. Ίσως να συναντήσεις πολλά εμπόδια στην ζωή σου, πολύ μίσος και αδιαφορία, αλλά στο τέλος αυτού του ταξιδιού θα ανταμειφτείς, όπως ανταμείφτηκα και γω. Ένα πράγμα μόνο σε συμβουλεύω, ό,τι κάνεις πάντα να το κάνεις με πάθος και αγάπη. Που εύχομαι να μην κάνεις στην ζωή σου κάτι που δεν σου αρέσει και για το οποίο να μετανιώνεις κάθε μέρα. Ώκολούθησε την καρδία σου και δεν πειράζει αν αποτύχεις. Ώπλά πάντα να συνεχίζεις με το κεφάλι ψηλά. Θαι κάτι τελευταίο η έμπνευση και η μαγεία βρίσκεται παντού, είναι γύρω σου,