Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟ΢ – ΓΥΜΝΑ΢ΙΟ 1. Μελανόλευκα σύννεφα, διήγημα, Θυριακή Θοντοπύργια 2. Οι νέοι, ποίημα, Νδυσσέας Πταυρακάκης 3. Καραμέλες, διήγημα, Άννα Οάντη 4. Ο ΢ταυρός, ποίημα, Θάλλη Ώϊβαλιώτη 5. Ένα παιδί κοιμάται, διήγημα, Θων/να Γυαγγελάτου 6. Δεν πρόλαβα, ποίημα, Θων/να ΐουτυρά 7. Αποχαιρετώντας το όνειρο, διήγημα, Γυαγγελία Παλαπάτα 8. Η καλλίτερη ανάμνηση του καλοκαιριού, διήγημα, Ηωάννα Ιάρδα 9. Άλλαξα, ποίημα, Θων/να Ώλεξανδράκη 10. ΢ταθμός στη ζωή μου, διήγημα, Βάφνη ΐασιλείου 11. Μικροί Άνθρωποι, Μεγάλος Κόσμος, ποίημα, Καρίνα Ιάγαρη 12. Από το ημερολόγιο ενός ναυτικού, διήγημα, Θάλλη Ώϊβαλιώτη 13. Είμαστε εμείς, ποίημα, Ώθηνά Τρα 14. Άτιτλο, ποίημα, Βάφνη ΐασιλείου Β ΜΕΡΟ΢ – ΛΥΚΕΙΟ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ο ταιριαστός τύπος, διήγημα, Ελίας Ζεοδωράκης Γράμμα στον Σσε, ποίημα, ΐασιλική Οηγάτου Άτροπος, διήγημα, Λέδα Ώντωνοπούλου Σέρατα, ποίημα, ΐασίλης Βανιήλ Ένα γράμμα μια ζωή, διήγημα, Ώνθή Γφραιμίδη Σσαλακωμένα χαρτιά, ποίημα, Λέδα Ώντωνοπούλου Άπειρες φορές το άπειρο, διήγημα, Ώλεξία Θατσικογιάννη Ερυθρό μελάνι η μνεία, ποίημα, Ξαναγιώτα Θαλογεράκου Αθήνα ή το τραγούδι της ελευθερίας, ποίημα, Ζωμάς Ρόλης Πανσέληνος, διήγημα, Άννα Κιχαλιού Αυταπάτη διαλόγου, ποίημα, Αιώργος Ξαρασκευάς Η φωνή μου. Η φωνή σου, διήγημα, Ελιάνα Ρσακίρη Γ ΜΕΡΟ΢ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Ρι είναι ο ΝΗΘΝ.ΞΝΙΗ.Π 2. Έγγραφα 3. Σωτογραφίες από την εκδήλωση βράβευσης 6