Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 48

14. Άτιτλο (ποίημα), Δάφνη Βασιλείου Λα ξέρεις ότι υπάρχει Θαι ότι δεν μπορείς να το έχεις Γίναι το χειρότερο! Λα ξέρεις ότι είσαι μόνος Θαι να είσαι με πολλούς Γίναι το χειρότερο! Λα ξέρεις ότι πονάς Θαι να μην υπάρχει κανείς μαζί σου Γίναι το χειρότερο! Λα βλέπεις την λύση Θαι να μην μπορείς να την αγγίξεις Γίναι το χειρότερο! Λα ξέρεις ότι ζεις Θαι να μην ξέρεις το γιατί Γίναι το χειρότερο! «Αν δε μου ‟δινες την ποίηση, Κύριε, δε θα ‟χα τίποτα για να ζήσω», Νικηφόρος Βρεττάκος Νικόλαος Γύζης 40