Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 39

σώμα μου να παραλύει, μια ανεξήγητη εξουθένωση με κυρίευσε, όχι όμως από το αναισθητικό περιέργως… Ξροσπάθησα να προβάλω αντιστάσεις, αλλά μάταια. Ιίγο πριν υποκύψω στην κούρασή μου, κάποιος από τους άντρες με ελευθέρωσε ξαφνικά, μάλλον αυτός που μου κρατούσε το κεφάλι προηγουμένως. Όστερα, έπεσε πάνω μου, σαν να λιποθύμησε. Ώκολούθησαν και οι άλλοι, μόνο που αναμένοντας να νιώσω τον όγκο τους να με καταπλακώνει, εξαφανίστηκαν και οι τρεις, εξαϋλώθηκαν σαν φαντάσματα! Ξαρόλη την κούρασή μου ήμουν σίγουρος ότι αυτό που είδα συνέβη πραγματικά. Κες το μισοσκόταδο είδα έναν από τους φίλους μου να αφήνει ένα μεγάλο αντικείμενο κάτω και με γουρλωμένα μάτια να στέκεται από πάνω μου. Ε ταραχή και η έκπληξη είχαν παραμορφώσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. ΋μως δεν άντεχα άλλο να παρακολουθώ… Ρα βλέφαρά μου βάραιναν… Ρο φως του ήλιου διείσδυε από το άνοιγμα της σκηνής… Νι άλλοι είχαν ήδη σηκωθεί. Θάθισα μαζί τους, αλλά δε μιλήσαμε. Θάποιος μού έγνεψε με το κεφάλι, δίνοντάς μου ένα κιτρινισμένο χαρτί. Έμοιαζε με γράμμα. Ρο διάβασα από μέσα μου: «Ώυτό είναι το δεύτερο μήνυμα που σας στέλνω. Λικήσατε τη φυλή Λτιφέτ, αλλά για να με ελευθερώσετε θα πρέπει να νικήσετε άλλες 26. Λα είστε σε συνεχή επιφυλακή! Θάθε μέρα θα σας στέλνω ένα νέο μήνυμα με πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκομαι. Ών νικήσετε όλες τις φυλές και με ελευθερώσετε, θα πάρετε την αμοιβή σας… Ζ.Ε.» Νι επόμενες εβδομάδες ήταν δύσκολες. Ξράγματι, ο μυστηριώδης αποστολέας συνέχισε να αλληλογραφεί μαζί μας. Κέρα παρά μέρα μπαίναμε όλο και πιο μέσα στη ζούγκλα, ψάχνοντας για τρόφιμα, νερό και, κυρίως, για την επόμενη φυλή που θα αντιμετωπίζαμε. Ξολλές μέρες δεν σταματούσαμε να πολεμάμε μέχρι να δύσει ο ήλιος, ενώ αμέτρητες νύχτες ξενυχτήσαμε με το φόβο μη μας πιάσουν απροετοίμαστους. Ε όρασή μου είχε αρχίσει να αλλοιώνεται… Θάθε φορά έπρεπε να ανακαλύπτουμε την αδυναμία του αντιπάλου και να φυλάμε τα νώτα μας. Φστόσο, πρέπει να παραδεχτώ ότι παρόλη τη στέρηση και την αγωνία που βιώσαμε, είχαμε προκριθεί και πλησιάζαμε στο τέλος. Πύμφωνα με τα μηνύματα, ο φυλακισμένος Ζ.Ε. βρισκόταν περίπου στο κέντρο της ζούγκλας, που απείχε μερικά χιλιόμετρα από την τοποθεσία μας. Ήμασταν έτοιμοι για την επικείμενη τελευταία σύγκρουση… Ε 26η φυλή αποτελούνταν από μία ντουζίνα άτ