ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 7

τευτεί η Κίνα από τις επιδρομές μογγολικών και τουρκικών φύλων. Η κατασκευή του ξεκίνησε σταδιακά από τον 7ο αι. π.Χ., αλλά η σημερινή του μορφή οφείλεται κυρίως στη δυναστεία Μινγκ (τέλη του 14ου αι. με αρχές του 17ου αι. μ.Χ.). Κατά μία σύγχρονη μέτρηση, το Σινικό Τείχος, με όλες τις διακλαδώ- σεις του, έχει συνολικό μήκος 21.196 χιλιόμετρα. Αποτελεί, έτσι το μεγαλύτερο σε διαστάσεις αν- θρώπινο οικοδόμημα. To Τείχος, λοιπόν, που μπορεί να δει κανείς σήμερα, χτίστηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας Μινγκ, σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από τα παλαι- ότερα τείχη και με τη χρήση υλικών μεγαλύτερης αντοχής. Ο αρχικός σκοπός του Τείχους δεν ήταν να κρατηθούν έξω οι εισβολείς, αλλά να εξασφαλι- στεί ότι οι ημινομαδικές φυλές του βορρά δεν θα μπορούσαν να το διασχίσουν με τα άλογά τους ή να επιστρέψουν εύκολα μετά από κάποια επιδρο- μή τους. Κάθε πύργος έχει οπτική επαφ