ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 40

το κέντρο της Αθήνας παρατηρούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι άστεγοι. Το να βρεθώ, λοιπόν, σε ένα μέρος που παλεύ- ει με κάθε τρόπο να προσφέρει ένα πιάτο φαγητό στους αβοήθητους συμπολίτες μας ήταν τιμή μου. Πόσο μάλλον που βοήθησα δίνοντας μερίδες φαγητού στους ανθρώπους αυτούς, κάτι που με βοήθησε να συνειδητοποιήσω πιο έντονα τις δια- στάσεις του προβλήματος, αφού το είδα μπροστά στα μάτια μου, όταν πλήθος ανθρώπων συγκε- ντρωνόταν στην ουρά για ένα πιάτο φαγητό. Σε κάτι τέτοιες στιγμές είναι που η αυτοκριτική για τις φορές που υπήρξες άπληστος είναι σ rЬ( `<<2 \l\L2 3 |2