ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 34

Τετάρτη πρωί και η ημερομηνία έγραφε 10 Νοέμ- βρη! Μία ξεχωριστή ημέρα για τους μαθητές των τμημάτων Γ΄1 και Γ΄3 Γυμνασίου, διότι εκείνο το πρωινό τα θρανία μας μετατράπηκαν σε έδρανα καθώς επισκεφτήκαμε το κτίριο της Βουλής. Αρ- χικά, η ξεναγός μάς έδωσε μερικές βασικές πλη- ροφορίες για την ιστορία του κτιρίου και στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε σε μία αίθουσα η οποία βρίσκεται ακριβώς έξω από τον χώρο του Κοινο- βουλίου. Είναι αφιερωμένη στον Γεώργιο Παπαν- δρέου και δημιουργήθηκε 20 χρόνια μετά από τον θάνατό του. Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να επισκεφθούμε τον εκθεσιακό χώρο όπου φυλάσ- σεται το ιστορικό υλικό, επειδή γίνονταν προετοι- μασίες για την επόμενη έκθεση. Η ξενάγησή μας, όμως, ολοκληρώθηκε με την πιο ενδιαφέρουσα και σημαντική αίθουσα, την αίθουσα του Κοινοβουλίου. Εκεί, γνωρίσαμε τις ειδικές θέσεις των μελών της Κυβέρνησης και των ανωτέρων και καθίσαμε στα έδρανα των βουλευ- τών, για να γνωρίσουμε τη λειτουργία των κύριων αντικειμένων που βρίσκονται πάνω σε αυτά, όπως τα μικρόφωνα και το ειδικό μηχάνημα στο οποίο APOTYP-1.indd 33 ο κάθε βουλευτής βάζει την προσωπική του κάρτα για να μπει στον κατάλογο αυτών που θέλουν να πάρουν τον λόγο ή έχουν ένσταση. Η βόλτα μας ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορ- φο τρόπο· περπατήσαμε στην ηλιόλουστη και πα- νέμορφη Πλάκα, βγάλαμε φωτογραφίες και καθί- σαμε στις καφετέριες της περιοχής. Ήταν μια πολύ ωραία και εντυπωσιακή εκδρομή που προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες στους μαθητές!! ΚΑΠΛΆΝΗ ΜΑΡΊΛΙΑ Γ1 Το Κοινοβούλιο υποδέχτηκε την Εράσμειο 33 15/06/2017 1:49 μ.μ.