ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 28

APOTYP-1.indd 27 Τέλος, αποκλείεται ο κίνδυνος βραχυκυκλώ- ματος, αφού το σύστημα είναι πλήρως αδιάβροχο και εξοπλισμένο με ασφάλειες, ενώ παράλληλα το πρ \  \l