ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 22

H t c Α n a b r U τάξουν, βάζοντας χρώμα και φαντασία στη ζωή τους. Η συνεργασία των URBANAC T με το σχολείο μας Οι Urbanact στο πλαίσιο του προγράμματός τους «Ζωγραφίζοντας σχολικά κτίρια», επισκέφτηκαν τη σχολή μας ζωγραφίζοντας μεγάλες τοιχογραφί- ες, τα οποία κόσμησαν τους τοίχους του σχολείου μας και δημιούργησαν ένα ευχάριστο σχολικό πε- ριβάλλον. Η ιδιαίτερη ποικιλομορφία των έργων τους, καθώς και το μοναδικό μήνυμα που σου μεταδίδουν, θεωρώ πως είναι στοιχεία τα οποία τους ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους street artists. Κάθε τοιχογραφία συνδυάζει με ένα μο- ναδικό τρόπο το σύγχρονο αλλά ταυτόχρονα και το κλασικό, προβάλλοντας στον καθένα μας την δύναμη της τέχνης! Ας γίνει η πρωτοβουλία τους «παράδειγμα προς μίμηση» σε όλους μας. ΙΩΆΝΝΑ ΧΑΛΚΊΔΗ Α2 UrbanAct ιδρύθηκε το 2012 με πρωτοβου- λία μελών της ομάδας Carpe Diem και με στόχο να συνεχίσει το έργο της προώθησης της τέχνης και των τεχνικών των Εναλλακτικών Μορφών Πολιτισμού με ιδιαίτερη έμφαση στις δημόσιες τοιχογραφίες. Αποτελεί ένα συλλογικό φορέα δημιουργίας και προώθησης δημόσιων τοιχογραφιών στην Ελλάδα με συνεργασίες με οργανισμούς και φορείς οι οποίοι εφαρμόζουν προγράμματα δημόσιων τοιχογραφιών ανά τον κόσμο. Η UrbanAct έχει σαν στόχο να παρέμβει εικα- στικά στο αστικό τοπίο με την δημιουργία υπαί- θριων τοιχογραφιών, με φεστιβάλ και εκθέσεις. Οι τοιχογραφίες αποτυπώνουν τις ιδέες και την ενέργεια των καλλιτεχνών για έκφραση και δημιουργία, την ανάγκη για την οικειοποίηση του δημόσιου χώρου. Δίνουν επίσης μια αφορμή να σπρώξουν τους πολίτες έξω από τα κλουβιά, να βγουν στους δρό- μους, να συνδιαλλαχτούν, να μιλήσουν, να κοι- 21 APOTYP-1.indd 21 15/06/2017 1:48 μ.μ.