ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 21

Το κίνημα αλληλεγγύης « Οι Τοίχοι της Καλοσύνης » απλώνεται σε όλη την Ελλάδα
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
Πώς ξεκίνησε ;
Στην Ελλάδα , το παράδειγμα του Ιράν ακολούθησε πρώτη η Λάρισα

ο Τοίχος της Καλοσύνης ένας ... διαφορετικός τοίχος

Το κίνημα αλληλεγγύης « Οι Τοίχοι της Καλοσύνης » απλώνεται σε όλη την Ελλάδα
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
Πώς ξεκίνησε ;
Σε πολλές πόλεις του Ιράν , οι κάτοικοι τοποθετούν αυτοσχέδιες κρεμάστρες στους τοίχους και κρεμούν εκεί ζεστά ρούχα . Αντιμέτωποι με τον κρύο καιρό και την δύσκολη οικονομική κατάσταση , οι Ιρανοί αυτοοργανώνονται και δημιουργούν τους « τοίχους της καλοσύνης », με στόχο να βοηθήσουν έμπρακτα τους άστεγους ..
« Αν δεν το χρειάζεσαι , άφησέ το εδώ . Αν το χρειάζεσαι , πάρε το » είναι το σύνθημα της καμπάνιας που ξεκίνησε κάποιος , ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του .
Ωστόσο , η κίνηση διαδόθηκε γρήγορα μέσω των social media και ευαισθητοποίησε άμεσα πολίτες σε όλη την χώρα , που επιθυμούν να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη .
Σκοπός : Τα μέλη του δικτύου να επεκτείνουν τη δράση με είδη πρώτης ανάγκης και ρουχισμού . Στόχοι : 1 . Να τοποθετηθούν κρεμάστρες σε περισσότερα σημεία της Ελλάδας αλλά και να εξαπλωθεί η ιδέα σε άλλες πόλεις της .
2 . Να φύγουν οι σακούλες ( καθαρό φαγητό ) από τους κάδους σκουπιδιών και να τοποθετούνται σε ένα πιο ασφαλές και αξιοπρεπές μέρος ( κρεμάστρες ).
3 . Να ευαισθητοποιηθούν περισσότεροι ώστε να στηρίξουν και να συνδράμουν έμπρακτα .
Στην Ελλάδα , το παράδειγμα του Ιράν ακολούθησε πρώτη η Λάρισα
Το παράδειγμα της πρωτοπόρου Λάρισας ακολουθούν πλέον εθελοντές και σε άλλες πόλεις , τοποθετώντας κρεμάστρες , όπου οι πολίτες μπορούν να αφήσουν ρούχα και τρόφιμα για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη . Συνολικά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 31 τέτοια σημεία . Στην Αττική τοίχο καλοσύνης μπορείτε να βρείτε σε περιοχές όπως το Μαρούσι , η Αγία Παρασκευή , το Ελληνικό , το Περιστέρι κ . ά .
ΚΈΛΛΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΎΛΟΥ , ΠΈΝΝΥ ΣΑΚΕΛΛΆΡΗ Γ2
20
Ο τοίχος της καλοσύνης στη Δράμα , φωτ . Κ . Π . και Π . Σ .
APOTYP-1 . indd 20 15 / 06 / 2017 1:48 μ . μ .
ο Τοίχος της Καλοσύνης ένας... διαφορετικός τοίχος Το κίνημα αλληλεγγύης «Οι Τοίχοι της Καλοσύνης» απλώνεται σε όλη την Ελλάδα Πώς ξεκίνησε; 20 APOTYP-1.indd 20 Σε πολλές πόλεις του Ιράν, οι κάτοικοι τοποθετούν αυτοσχέδιες κρεμάστρες στους τοίχους και κρεμούν εκεί ζεστά ρούχα. Αντιμέτωποι με τον κρύο καιρό και την δύσκολη οικονομική κατάσταση, οι :g>::::+:>>::>:::>;:::>::::::::::>>::>7:>:>> >::>:>>+>:>::::>>7::> 찃::ԃ>>>3>:::ă:::::>:>:::>>::>:+>:>>:>>:::>>+ :G::::>:>>:::::>::䰃:>:>:>:::>8:G:>:>>::+:::>::䰃>:>:ԃ>: :::::>:>>7:::::ă>:>:::>::::>+>:>::::::>:ԃ::>:::>::>:::>:>::>:::::ă:::>:ܴ+>:>::>::::>':>:::ă>:>+:>>>3>::܃::::>:܃::::>3::::ԃ:>:::>:ă::>>$>>':)ͽ:::䀃:>::>::>:>:::>:ԃ:::>:ă>:::>:>>:+>3::܃>::>>;>:İ>:>:>::>::>7:::ă:::::>:>:>3>:>>+:>:>:::::::ܸ+:::>>3>::ă::::܃>:>:::>>7:>::ă:>::>::::>:>:+:>:>:܃::ԃ::::܃>>>;>:>::::::>:::>:>>:>::>4+:>>3>::(ĸ:w:ă>:>:::>:::>7::>:::>>>:>>:ԃ>:>:>>>3>:>:+>:::::ă>:>:W:::::>:::::::::ă:::>:>'::::܃::::ă>:+::::>>>3:::>>:>(ȸ:w:ă>>7::>:::>:::>7::>::::>>0>:::>>0:>>0+>:>>::::>>>::>>:::>;::::::ă>:>:::>:>7:>::>:+:::ă>:::>>:::>:::::::>>:>:>::>:>:>:::>>>:>(̸:w:ă:>::>::>:>:::::>7:>:>:>>>3>:>::>;>>:ԃ::+>>:>:::>::::::ă>>::>:::>:::>>::>:ĸ+:>:::W:::::İ>:>:>:::::::+>:>:g>:::::::>7::>:ԃ>>>;>:܃:܃:o:>:>:+::>:>:::::::ă>:>>>>'>:>>3>:>:o:>:>:>:::+::>::>7:>::::::::::>:>:::>:ԃ::::>>>3:::>>:+>:::>>;:>:>:>:::>>>:>>3>:>::>:::>:>:>:>:>7:+::ă:>:>:>:>:>7>:ă:::>>>3>:::ă:::ă>:>>>>:::+:>>;>:>>::>>:>:>:>:::::::ܸ:>::::::>:ԃ>3::+>:::W:::::ă>>:>>:>:ă>:>:::ă>:::::ĸ:>:::G>>:+::>::>:::::>>7::>:>:>::>:ԃ::ă:>::>:ԃ>:ԃ>:>::>:>+>3>>'>>::s:>:>7>:䰃:܃:G:::ă::>:>::>:>::W::::::>0+>:::>:>>:>:::+:k:#:o:o::::o::S::::::;:o::::#:w:w:::G:k:W:o:o:::\:L+:|>::>:>>:>::::>>7::>>>:܃:S>:::İ>>'>:h::::::(Լؼ܀::