ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 19

Atenistas Ο 18 APOTYP-1.indd 18 Αθηναίοι στην πράξη ι Atenistas είναι μία ανοιχτή κοινότητα πολι- τών της Αθήνας που αγαπάνε την πόλη τους και θεωρούν ότι η Αθήνα όχι μόνο δεν είναι μια «τελειωμένη ιστορία» αλλά ένα πεδίο ευρημα- τικών και αποτελεσματικών δράσεων που θα μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τις δυνατότητες βελ- τίωσης και ανάδειξής της. Αντλούν ενέργεια από την κοινωνία των πολι- τών, τους χιλιάδες Αθηναίο s33H33ssH3sH3 BssH333H3sH33H33333s3sH33ssH3󫳯3ssH33sBsss󮳬sH3ssH3ss3H333ssss3s33s333ssss3s3s33sss333s3ss3sssH33sH3ss3sss3s333ssss333s33H33ss3s3ss3ss3ss³3H3s3sK33H33ssH3sH33sss3s33H3ss3󮳭3sB3sH33H3ss3ss33333s3sss3s333ssssBs3s33sss33333s33s3s3H3s3333s3sBsH33ss3K3ss3333sK3s33H33s3˂s3333sss33H3s3333K ͍H33sss333s3s˂3sssss3sB3s3s333sssss3333sSTN33s3s3ss3s3ss33H3󮳯333B33sssH33s3s㳯H3ss33sH33H33s333sH3KB3sH3sH33sH3ss3ss㳯KP3s3s33ss3sss3ss3sH3s3ss3H33sB3s3s33sK33s3s3s333s3H33sH33ssBsH3sH3s3s8&H33s3s3󮳯sTΈ3ssssss33s3ss3sss3s3sss3sH3KBssss㳯H3333sH3s33sH3s3sssssH33H3ᳯsssH3s3s33s󬳮333sK3ss33ss3sH333sB333sTΈ3ss33ss333s3ss3333333sH3ssKBssK333sssH3sH3s333㳯K3ssss3ss3ssᳫssss33s3ss33sssᳯs󭳯s3s33H3s㳯3H33H3󮳬ss333sss󫂳33s33ssH3sH3ssssH3333ss᳭ss33H3KBs33H3sH3ssss3s3sH33H3333s333 3sssBs333H33ss3sH3sH3ssᳯssH3ssH33H3ss33B3sH3󮳬ss33s3s3K3H333sssH33ss3s33BssssssH3s33H33333s3s333s󮳭sss3ss³3s3ssH3sH33sH3ss3sH3333333s33sBss3㳯H33sH3󮳬ss㳯K3󮳭s3s3H3s33H333H33H33sB3s333s333ss3ss333333sH33H3s3ssBs3K3sH33H33s3s3H8$3ss3sH3H3333sB3sH3H333sH3s333s33s3ssK3ᳮ3ss3ssKH3sBsH33H333s3H33H33H33ss3H33sH3ss333sH3H33KBMK ̌ M N3