ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 18

Έργο του μαθητή Β. Ντίαζ-Σάντσεζ, επηρεασμένο από το έργο του STMTS «Between the borders» 17 APOTYP-1.indd 17 15/06/2017 1:48 μ.μ.