ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 17

«Between the borders pt.2»© STMTS 2016 INO 16 APOTYP-1.indd 16 Οδός Αχιλλέως, Μεταξουργείο Όσοι περπατούν τους δρόμους της Αθήνας, είναι αδύνατον να μην έχουν παρατηρήσει κάποια από τα αριστουργήματά του. Πλέον ο INO αποτελεί έναν από τους κα- λύτερους καλλιτέχνες του είδους του, έχοντας αποκτήσει παγκόσμια φήμη. Το προφίλ του διάσημου street artist πα- ραμένει άγνωστο. Αρνούμενος να αποκαλυ- φθεί, έχει αφήσει τα ίδια του τα δημιουργή- ματα να σκιαγραφήσουν τον χαρακτήρα του. Το όνομά του, το πρόσωπό του, οι ιδέες πίσω από ό,τι κάνει, κρύβονται πίσω από τις απίθα- νες τοιχογραφίες του. «Ο INO είναι ένας καλλιτέχνης από την Ελλάδα που έχει σπουδάσει Καλές Τέχνες και δουλεύει ως ελεύθερος επαγγελματίας» λέει η επίσημη ιστοσελίδα του. 15/06/2017 1:48 μ.μ.