ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ Σχολικό Έτος 2016 - 2017 - Page 15

Γκράφιτι Τ 14 APOTYP-1.indd 14 α γκράφιτι αποτελούν τρόπο έκφρασης των σύγχρονων νέων. Τα γκράφιτι δεν είναι απλά μια τέχνη, για εκείνους είναι τρόπος ζωής και επικοινωνίας με τον έξω κό- σμο. Μέσω αυτών εκδηλώνουν την αντίδρα- σή τους απέναντι στο κατεστημένο, στους νό- μους και στη μαζικοποίηση του ατόμου. Κάθε τοίχος συμβολίζει μια ομάδα ανθρώ- πων και την προσπάθειά τους για εξωτερίκευ- ση των συναισθημάτων αλλά και των ιδεών τους. Η διαφορετικότητα του κάθε τοίχου εκ- φράζει την διαφορετικότητα του κάθε ανθρώ- που με τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Σε έναν οποιοδήποτε τοίχο είναι αποτυπωμένες ζωγραφιές, σχέδια, λέξεις που μεταλαμπαδεύουν ένα μήνυμα. Κάθε δέκτης το λαμβάνει διαφορετικά, ανάλογα με την κουλτούρα του και τη συνολική του προσω- πικότητα. Αυτό όμως το μήνυμα είναι που αλλάζει τον κόσμο γύρω μας, αυτό που μέσω μιας απλής ζωγραφιάς οι ομάδες αυτές περνούν στην ανθρωπότητα, είτε σε μικρότερο είτε σε μεγαλύτερο βαθμό. Ένα μήνυμα τόσο ασήμα- ντο, αλλά και ταυτόχρονα σημαντικό. Ένα μή- νυμα ικανό να διαμορφώσει το άτομο, αλλά και την κοινωνία. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο ο καθένας μας να μην αγνοεί «την ύπαρξη των τοίχων» και να μην καταργεί το δικαίωμα έκφρασης του συ- νανθρώπου του. Όλοι έχουμε το δικαίωμα της έκφρασης με τον δικό μας ξεχωριστό τρό- πο, γιατί η έκφραση είναι πολιτισμός. ΙΩΆΝΝΑ ΧΑΛΚΊΔΗ Α2 STM TS και ΙΝΟ Δύο Έλληνες street artists που εκπλήσσουν Απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο STMTS στον Ν. Ρητινιώτη Υπογράφει ως STMTS (το οποίο προκύπτει 15/06/2017 1:48 μ.μ.