İş Akış Şemaları-KBÜ Orman Fakültesi iş akış şemaları2000 (Recovered 1)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci İş Akış Şeması (Bölüm Başkanları) DERS PLANI VE İÇERİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ İŞLEMİNİ BAŞLAT Yeni Ders Planı ve İçerikleri Her Eğitim-Öğretim Yılı başlamadan önce Bölüm Başkanlarınca gözden geçirilir, gerekli görülmesi halinde güncellemeler yapılır. Ders planı ve içeriklerinde eksiklik var mı? E H Ders Planı ve İçerikleri Fakülte Kurulunun Onayına Sunulur. Ders planı ve içeriklerinde eksiklik var mı? H Ders Planı ve İçerikleri Üst Yazı ile Rektörlüğe (Öğrenci İşleri D. Başkanlığı) gönderilir. Ders Planı ve İçerikleri Rektörlükçe (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı) Öğrenci Otomasyon Sistemine girilir. İŞLEM SONU E