Équipement aquatique Equipement_aquatique_Catalogue_FR_2017-2018 - Page 26

MEGA SOAKER R E VOLUT IO N S TW I S T N ’ SPILLS 360° 360° BLOOMIN’ SO A KER S a r r os e u r s e t j et s SPIN N Y SQU IRT 360° SOLIS’ 360° F UN-B R ELLA U.S.O. pe t it e s é c l a b o u s s u r es 24 w w w . w a t e r p l a y . c o m éclaboussures gé ant e s