ÅsNeBryggan ÅsNeBryggan nr. 7 - Page 2

ÅsNeBryggans Julfredshälsning I morgon, vill Tidningskommittén, inkommer årets sista medlemstidning i era epostars inkorgar; och varder förty härigenom en allmän julläsning kungjord och påbjuden, med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira, och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande (förutom på nationens julfest den 14.12), emedan den, som häremot bryter mot julhögtiden genom att INTE hämta en secret santa –gåva till julfesten, gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff, lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda. Slutligen tillönskas nationens samtliga medlemmar en fröjdefull julmånad. Tidningskommittén -18 *Texten är lånad från Julfredspergamentet och publicerad utan lov av Åbo stad* ÅsNeBryggan nr. 7, utgiven 10.12.2018 av Tidningskommittén: Jenny Skrifvars, Alexander Lindgren, Cecilia Juuti, Moa Brunström och Veronica Sui